Formy działalności gospodarczych w Szwajcarii

W Szwajcarii istnieje kilka form działalności gospodarczej, które przedsiębiorcy mogą wybrać w zależności od swoich potrzeb i preferencji. Oto kilka głównych form działalności gospodarczej w Szwajcarii:

  1. Einzelunternehmen (jednoosobowa działalność gospodarcza): Jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której przedsiębiorca działa samodzielnie jako jedyny właściciel i ponosi pełną odpowiedzialność za długi i zobowiązania firmy.
  2. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: W tej formie prawnej, firma jest odrębnym podmiotem prawnym od jej właścicieli. Właściciele (udziałowcy) ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy, co oznacza, że ​​ich osobiste majątki nie są zagrożone w przypadku długów firmy.
  3. Aktiengesellschaft (AG) – spółka akcyjna: Spółka akcyjna to forma działalności gospodarczej, w której kapitał dzieli się na akcje, a właściciele są akcjonariuszami. Akcjonariusze ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy, a zarządzanie spółką odbywa się poprzez organy, takie jak zarząd i rada nadzorcza.
  4. Kommanditgesellschaft (KG) – spółka komandytowa: Jest to forma spółki osobowej, w której co najmniej jeden z udziałowców (komplementariusz) jest odpowiedzialny za zobowiązania firmy, podczas gdy inni udziałowcy (komandytariusze) ponoszą ograniczoną odpowiedzialność tylko do wysokości wkładu.
  5. Genossenschaft (spółdzielnia): Spółdzielnia to forma działalności gospodarczej, w której członkowie, którzy są zarówno właścicielami, jak i użytkownikami spółdzielni, wspólnie zarządzają firmą i dzielą się korzyściami ekonomicznymi.
  6. Stiftung (fundacja): Fundacja to organizacja non-profit, która jest ustanawiana w celach charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych lub społecznych. Fundacje nie mają właścicieli, ale zarząd fundacji zarządza jej działalnością.

Należy pamiętać, że procedury i wymagania dotyczące zakładania i prowadzenia firm różnią się w zależności od formy działalności gospodarczej i kantonu w Szwajcarii. Przed założeniem firmy zaleca się skonsultowanie się z właściwymi organami rejestracyjnymi i uzyskanie profesjonalnej porady prawnej, aby poznać szczegóły dotyczące wybranej formy działalności i procesu rejestracji.

CZYTAJ  Co to jest Handelsregisteramt ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share This

Strona internetowa wykonana przez: netPOINT