Stiftung

Stiftung (fundacja) jest unikalną formą działalności gospodarczej, która ma charakter non-profit. Fundacje są tworzone w celach charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych lub społecznych, a ich celem jest realizacja misji społecznych, bez osiągania zysku. W fundacjach nie ma właścicieli, a zarząd fundacji odpowiada za zarządzanie jej działalnością i realizację celów statutowych.”

Aby założyć fundację (Stiftung) w Szwajcarii, należy przejść przez następujące kroki:

  1. Cel fundacji: Określ precyzyjnie cel fundacji. Może to być cel charytatywny, edukacyjny, kulturalny lub społeczny. Cel powinien być jasno określony i zgodny z przepisami prawa szwajcarskiego.
  2. Statut fundacji: Opracuj statut fundacji, który zawiera zasady funkcjonowania fundacji, cele statutowe, zasady zarządzania, procedury podejmowania decyzji i inne istotne zapisy. Statut powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem szwajcarskim.
  3. Założyciele: Wyznacz grupę założycieli, którzy będą odpowiedzialni za ustanowienie fundacji. Założyciele powinni podpisać akt założycielski fundacji.
  4. Zarząd fundacji: Wskazanie zarządu fundacji, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie fundacją i realizację jej celów. Zarząd powinien składać się z odpowiedzialnych i kompetentnych osób.
  5. Kapitał założycielski: Określ wysokość kapitału założycielskiego, który będzie stanowić podstawę finansową fundacji. Wysokość kapitału zależy od celów i zakresu działania fundacji. Kapitał powinien być dostępny na koncie fundacji przed jej rejestracją.
  6. Rejestracja fundacji: Zarejestruj fundację w odpowiednim Handelsregisteramt (Urząd Rejestru Handlowego) w kantonie, w którym fundacja będzie prowadzić działalność. Wniosek rejestracyjny powinien zawierać statut fundacji, informacje dotyczące założycieli, zarządu i innych istotnych danych.
  7. Opłaty rejestracyjne: Podczas rejestracji fundacji, należy uiścić odpowiednie opłaty rejestracyjne. Kwota opłat zależy od kantonu i wartości kapitału fundacji.
  8. Rozliczenia podatkowe i administracyjne: Zarejestruj fundację w celu uzyskania numeru podatkowego i wykonaj inne niezbędne formalności administracyjne, takie jak zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

Warto zaznaczyć, że proces zakładania fundacji może się różnić w zależności od konkretnej lokalizacji i przepisów kantonu. Dlatego ważne jest skonsultowanie się z lokalnymi władzami, doradcami prawnymi lub ekspertami ds. zakładania fundacji, aby uzyskać pełne i aktualne informacje dotyczące procedur rejestracyjnych i wymagań w danym kantonie.

CZYTAJ  Kommanditgesellschaft (KG)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share This

Strona internetowa wykonana przez: netPOINT