Genossenschaft

Genossenschaft (spółdzielnia) to unikalna forma działalności gospodarczej, w której członkowie tworzą wspólnotę, będąc jednocześnie jej właścicielami i użytkownikami. Spółdzielnia umożliwia członkom wspólne zarządzanie firmą i podział korzyści ekonomicznych, co promuje równowagę, demokrację i partycypację w działalności gospodarczej.”

Aby założyć spółdzielnię (Genossenschaft) w Szwajcarii, należy przejść przez następujące kroki:

  1. Cel spółdzielni: Określ cel i zakres działalności spółdzielni. Spółdzielnie w Szwajcarii mogą działać w różnych sektorach, takich jak rolnictwo, handel, usługi, mieszkalnictwo itp.
  2. Statut spółdzielni: Opracuj statut spółdzielni, który jest dokumentem regulującym jej działalność. Statut powinien zawierać informacje dotyczące nazwy spółdzielni, celu działalności, zasad członkostwa, zasady zarządzania, podział korzyści, procedury podejmowania decyzji i inne istotne zapisy.
  3. Zgromadzenie założycieli: Zwołaj zgromadzenie założycieli spółdzielni, na którym zostaną omówione i zatwierdzone statut oraz inne istotne kwestie związane z utworzeniem spółdzielni. Zgromadzenie założycieli powinno być udokumentowane w protokole.
  4. Uczestnicy i wkłady: Zbierz grupę osób, które chcą być członkami spółdzielni. Określ wysokość i charakter wkładów, jakie członkowie będą wnosić do spółdzielni. Wkłady mogą być wniesione w formie pieniężnej, mienia lub usług.
  5. Rejestracja spółdzielni: Zarejestruj spółdzielnię w odpowiednim Handelsregisteramt (Urząd Rejestru Handlowego) w kantonie, w którym spółdzielnia będzie prowadzić działalność. Wniosek rejestracyjny powinien zawierać statut spółdzielni, listę założycieli, informacje dotyczące zarządu i innych istotnych danych.
  6. Opłaty rejestracyjne: Podczas rejestracji spółdzielni, należy uiścić odpowiednie opłaty rejestracyjne. Kwota opłat zależy od kantonu i wartości kapitału spółdzielni.
  7. Bankowość i ubezpieczenia: Skontaktuj się z bankiem w celu otwarcia konta firmowego dla spółdzielni. Dodatkowo, rozważ uzyskanie odpowiednich ubezpieczeń dla spółdzielni, takich jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czy ubezpieczenie majątku.
  8. Rozliczenia podatkowe i administracyjne: Zarejestruj spółdzielnię w celu uzyskania numeru podatkowego i wykonaj inne niezbędne formalności administracyjne, takie jak zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

Warto podkreślić, że proces zakładania spółdzielni może się różnić w zależności od konkretnych wymagań w danym kantonie. Dlatego ważne jest skonsultowanie się z lokalnymi władzami, doradcami prawnymi lub ekspertami ds. zakładania spółek, aby uzyskać kompleksowe i aktualne informacje dotyczące procedur rejestracyjnych w konkretnej lokalizacji.

CZYTAJ  Formy działalności gospodarczych w Szwajcarii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share This

Strona internetowa wykonana przez: netPOINT