Banner

Einzelunternehmen

“Einzelunternehmen (jednoosobowa działalność gospodarcza) to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Szwajcarii. W tej formie przedsiębiorca działa samodzielnie jako jedyny właściciel firmy i ponosi pełną odpowiedzialność za długi i zobowiązania przedsiębiorstwa. Jest to popularna opcja dla osób, które chcą prowadzić małą lub średnią działalność gospodarczą na własną rękę.”

Aby założyć Einzelunternehmen w Szwajcarii, należy przejść przez kilka kroków. Oto kompletne informacje i procedury potrzebne do uruchomienia takiej działalności:

  1. Wybór nazwy firmy: Przed rozpoczęciem procesu rejestracji, należy wybrać nazwę dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Nazwa nie powinna być już używana przez inną firmę i powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi nazewnictwa firm w Szwajcarii.
  2. Rejestracja w Handelsregisteramt: Następnym krokiem jest rejestracja firmy w miejscowym Handelsregisteramt (Urząd Rejestru Handlowego). W Szwajcarii każdy kanton posiada swoje własne Handelsregisteramt. Aby zarejestrować Einzelunternehmen, należy złożyć wniosek rejestracyjny w odpowiednim urzędzie rejestracyjnym w kantonie, w którym planuje się prowadzić działalność.
  3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego: Formularz rejestracyjny należy wypełnić zgodnie z wymaganiami Handelsregisteramt. W formularzu należy podać informacje dotyczące przedsiębiorcy, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje kontaktowe i ewentualnie informacje o firmie.
  4. Dokumenty tożsamości: Podczas rejestracji Einzelunternehmen, konieczne będzie przedstawienie dokumentów tożsamości przedsiębiorcy, takich jak paszport lub dowód osobisty.
  5. Opłaty rejestracyjne: Podczas składania wniosku rejestracyjnego, konieczne będzie uiścienie opłaty rejestracyjnej. Kwota opłaty może się różnić w zależności od kantonu i wartości kapitału zakładowego.
  6. Numer identyfikacyjny firmy: Po zarejestrowaniu Einzelunternehmen, przedsiębiorca otrzyma unikalny numer identyfikacyjny firmy (Firmennummer), który będzie identyfikować firmę w rejestrze handlowym.

Po zarejestrowaniu Einzelunternehmen, przedsiębiorca jest zobowiązany do spełnienia innych wymogów, takich jak prowadzenie księgowości, składanie rocznych sprawozdań finansowych i opłacanie podatków w odpowiednich terminach.

Ważne jest również zasięgnięcie porady prawnej lub skonsultowanie się z profesjonalistą ds. zakładania firm, aby uzyskać kompleksowe informacje dotyczące procesu rejestracji Einzelunternehmen w konkretnym kantonie. Przepisy i wymagania mogą się różnić w zależności od lokalizacji i rodzaju działalności gospodarczej.

CZYTAJ  Jak założyć firmę w Szwajcarii ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share This