Banner

b.v. forma prawna

Besloten Vennootschap, powszechnie znana jako “b.v.”, to forma prawna firmy z ograniczoną odpowiedzialnością w Holandii. Jest to popularna i ceniona forma prowadzenia działalności gospodarczej, która oferuje właścicielom wiele korzyści i ochrony.

  1. Ograniczona odpowiedzialność: Jedną z najważniejszych cech “b.v.” jest ograniczenie odpowiedzialności właścicieli. Oznacza to, że właściciele nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania firmy. W przypadku problemów finansowych, odpowiedzialność właścicieli jest ograniczona do wkładu, jaki wniosą do spółki.
  2. Właściciele i akcjonariusze: W “b.v.” może być jeden lub więcej właścicieli, którzy posiadają udziały (akcje) w spółce. Udziały są prywatnymi dokumentami i mogą być podzielone na różne klasy. Właściciele są nazywani akcjonariuszami, a ich prawa i obowiązki są określane przez umowę spółki.
  3. Kapitał zakładowy: “b.v.” wymaga wniesienia minimalnego kapitału zakładowego w celu założenia spółki. Minimalna kwota jest ustalana przez prawo i wynosi 0,01 eurocenta. Kapitał zakładowy może być wniesiony w formie gotówki, nieruchomości, majątku lub innych wartościowych składników.
  4. Zarząd i nadzór: “b.v.” musi mieć zarząd, który jest odpowiedzialny za codzienną działalność firmy. Zarząd może składać się z jednej lub więcej osób, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji strategicznych i zarządzanie operacjami. W większych spółkach “b.v.” może być również rada nadzorcza, która monitoruje działalność zarządu.
  5. Zyski i dywidendy: Właściciele “b.v.” mogą otrzymywać zyski firmy w formie dywidendy. Dywidendy są wypłacane na podstawie decyzji zarządu i zatwierdzenia przez zgromadzenie akcjonariuszy. Właściciele są uprawnieni do otrzymywania dywidendy proporcjonalnie do swojego udziału w spółce.
  6. Rejestracja i wymogi formalne: Aby założyć “b.v.”, konieczne jest zarejestrowanie spółki w Kamer van Koophandel (KvK) – holenderskim rejestrze handlowym. Wymaga to dostarczenia odpowiednich dokumentów, takich jak umowa spółki, informacje o właścicielach, zarządzie i kapitale zakładowym. Spółka musi również prowadzić księgi rachunkowe i przedstawiać roczne sprawozdania finansowe.
  7. Prestiż i zaufanie: “b.v.” jest uważane za bardziej prestiżową i wiarygodną formę prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu do innych form, takich jak jednoosobowa działalność gospodarcza. Posiadanie “b.v.” może budować zaufanie klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.
CZYTAJ  Pomysł na biznes w Holandii - aranżacja wnętrz

Forma prawna “b.v.” oferuje wiele korzyści, takich jak ograniczona odpowiedzialność, elastyczność w zarządzaniu i możliwość przyciągnięcia inwestorów. Jednak przed podjęciem decyzji o założeniu “b.v.” warto skonsultować się z profesjonalistami, takimi jak prawnik czy księgowy, aby uzyskać dokładne informacje na temat wymogów prawnych i finansowych oraz zrozumieć, czy ta forma prawna jest odpowiednia dla Twojego konkretnego przypadku.

Wolisz zadzwonić ?

 

+48 506 130 673

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *