Tag: Einzelunternehmen

Einzelunternehmen w Niemczech

Einzelunternehmen (działalność jednoosobowa) Einzelunternehmen, znane również jako działalność jednoosobowa, jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. W tej formie przedsiębiorstwo jest prowadzone przez jednego właściciela, który jest odpowiedzialny za…

Einzelunternehmen

Einzelunternehmen “Einzelunternehmen (jednoosobowa działalność gospodarcza) to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Szwajcarii. W tej formie przedsiębiorca działa samodzielnie jako jedyny właściciel firmy i ponosi pełną odpowiedzialność za długi i…