Kommanditgesellschaft (KG)

Kommanditgesellschaft (KG) – spółka komandytowa, to forma spółki osobowej, która umożliwia kombinację odpowiedzialności zarówno ograniczonej, jak i nieograniczonej. W spółce komandytowej co najmniej jeden z udziałowców, znany jako komplementariusz, jest odpowiedzialny za zobowiązania firmy w pełnym zakresie, podczas gdy inni udziałowcy, znani jako komandytariusze, ponoszą ograniczoną odpowiedzialność tylko do wysokości swojego wkładu.”

Aby założyć spółkę komandytową (KG) w Szwajcarii, należy przejść przez następujące kroki:

  1. Nazwa spółki: Wybierz unikalną nazwę dla spółki komandytowej. Upewnij się, że nazwa jest zgodna z przepisami dotyczącymi nazewnictwa firm w Szwajcarii. Skonsultuj się z odpowiednim Handelsregisteramt (Urząd Rejestru Handlowego), aby sprawdzić dostępność wybranej nazwy.
  2. Utworzenie umowy spółki: Przygotuj umowę spółki, która określa warunki i zasady funkcjonowania spółki komandytowej. Umowa powinna zawierać informacje dotyczące nazwy spółki, uczestników (komplementariuszy i komandytariuszy), ich odpowiedzialności, udziałów w zyskach i stratach, zasady zarządzania, rozwiązania sporów oraz inne istotne zapisy.
  3. Wpłaty i udziały: Określ wysokość wkładu każdego uczestnika (komplementariusza i komandytariusza) oraz ich udziały w zyskach i stratach. Wysokość wkładu może być różna dla różnych uczestników. Wpłaty mogą być wniesione w formie pieniężnej, mienia lub usług.
  4. Rejestracja spółki: Zgłoś spółkę komandytową do odpowiedniego Handelsregisteramt w kantonie, w którym spółka będzie prowadzić działalność. Wniosek rejestracyjny powinien zawierać umowę spółki, informacje dotyczące uczestników, wartość i charakter wkładów oraz inne wymagane dokumenty.
  5. Opłaty rejestracyjne: Podczas rejestracji spółki komandytowej, należy uiścić odpowiednie opłaty rejestracyjne. Kwota opłat zależy od kantonu i wartości kapitału spółki.
  6. Ujawnienie informacji: Spółka komandytowa powinna ujawnić pewne informacje, takie jak nazwy uczestników i ich odpowiedzialność, w rejestrze handlowym. Informacje te są dostępne publicznie.

Zalecamy skonsultowanie się z profesjonalistą ds. prawa i założenia firm, aby uzyskać spersonalizowane porady i aktualne informacje dotyczące procesu rejestracji spółki komandytowej (KG) w Szwajcarii, ponieważ wymagania mogą się różnić w zależności od konkretnego kantonu i sytuacji.

CZYTAJ  Jak założyć firmę w Szwajcarii ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share This

Strona internetowa wykonana przez: netPOINT