Banner

Aktiengesellschaft (AG)

Aktiengesellschaft (AG) – spółka akcyjna, to zaawansowana forma działalności gospodarczej w Szwajcarii, która umożliwia pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji. Jest to popularna opcja dla przedsiębiorstw, które planują rozwijać się i pozyskiwać inwestorów. Spółka akcyjna charakteryzuje się podziałem kapitału na akcje, a akcjonariusze ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Zarządzanie spółką odbywa się poprzez wyznaczone organy, takie jak zarząd i rada nadzorcza.”

Aby założyć spółkę akcyjną (AG) w Szwajcarii, konieczne jest przestrzeganie kilku istotnych kroków. Oto kompletny przewodnik dotyczący niezbędnych informacji i procedur potrzebnych do uruchomienia takiej działalności gospodarczej:

  1. Nazwa spółki: Przed rozpoczęciem procesu rejestracji, należy wybrać unikalną nazwę dla spółki akcyjnej. Nazwa powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi nazewnictwa firm w Szwajcarii. Można skonsultować się z Handelsregisteramt (Urząd Rejestru Handlowego) w odpowiednim kantonie, aby sprawdzić dostępność wybranej nazwy.
  2. Kapitał zakładowy: Spółka akcyjna musi posiadać kapitał zakładowy, który jest podzielony na akcje. Minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 100 000 CHF, a co najmniej 20% musi być wpłacone przed rejestracją. Pozostałą część kapitału można wpłacić w ciągu dwóch lat od rejestracji.
  3. Utworzenie statutu spółki: Należy przygotować statut spółki, który jest pisemną umową regulującą działalność spółki. Statut powinien zawierać informacje dotyczące nazwy spółki, celu działalności, struktury organów zarządzających, praw i obowiązków akcjonariuszy, kapitału zakładowego oraz innych istotnych zapisów.
  4. Udziały akcyjne: Kapitał zakładowy jest podzielony na udziały akcyjne. Akcje można emitować w różnych kategoriach, zależnie od preferencji i celów spółki. Należy ustalić szczegóły dotyczące emisji akcji, takie jak ich wartość nominalna, liczba, prawa i ograniczenia.
  5. Uczestnicy spółki: Spółka akcyjna musi mieć co najmniej jednego akcjonariusza. Akcjonariusze są właścicielami akcji i mają pewne prawa i obowiązki związane z ich udziałem w spółce. Należy przygotować listę uczestników, wskazując imiona, nazwiska, adresy i liczbę posiadanych akcji.
  6. Zgłoszenie rejestracyjne: Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji, należy złożyć wniosek rejestracyjny do odpowiedniego Handelsregisteramt w kantonie, w którym spółka będzie prowadzić działalność. Wniosek powinien zawierać statut spółki, listę uczestników, informacje dotyczące zarządu i rady nadzorczej oraz dowód wpłacenia minimalnego kapitału zakładowego.
  7. Opłaty rejestracyjne: Podczas składania wniosku rejestracyjnego, należy uiścić odpowiednie opłaty rejestracyjne. Kwota opłat zależy od kantonu i wartości kapitału zakładowego.
  8. Otrzymanie wpisu do rejestru: Po złożeniu wniosku rejestracyjnego i opłaceniu wszystkich wymaganych opłat, Handelsregisteramt przeprowadzi proces rejestracji i dokona wpisu spółki do rejestru handlowego. Po otrzymaniu wpisu, spółka akcyjna AG jest oficjalnie uznawana za zarejestrowaną.
CZYTAJ  Einzelunternehmen

Warto pamiętać, że powyższe informacje stanowią ogólną wskazówkę i mogą się różnić w zależności od konkretnych przepisów kantonowych. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą ds. prawa i założenia firm w celu uzyskania spersonalizowanych porad i aktualnych informacji dotyczących procedur rejestracyjnych w Szwajcarii.

Wolisz zadzwonić ?

 

+48 506 130 673

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *