Banner

Jak zarejestrować firmę w Szwecji ?

 1. Określenie struktury prawnej firmy: Pierwszym krokiem jest określenie struktury prawnej Twojej firmy. W Szwecji najpopularniejszymi strukturami prawny są AB (aktiebolag) dla spółek akcyjnych i HB (handelsbolag) dla spółek osobowych. Musisz zdecydować, która struktura najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i planom biznesowym.
 2. Wybór nazwy firmy: Następnie musisz wybrać nazwę dla swojej firmy. Nazwa nie może być już zarejestrowana przez inną firmę i powinna spełniać wymogi szwedzkiego prawa dotyczącego nazewnictwa. Możesz sprawdzić dostępność wybranej nazwy w bazie danych szwedzkiego Urzędu Patentowego.
 3. Utworzenie dokumentów rejestracyjnych: Po wyborze nazwy musisz utworzyć dokumenty rejestracyjne, które będą zawierać informacje o firmie, takie jak jej nazwa, adres siedziby, informacje o właścicielach, zarządzie, kapitale zakładowym, przedmiocie działalności i innych istotnych szczegółach. Dokumenty te muszą być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez właścicieli lub reprezentantów firmy.
 4. Zgłoszenie do szwedzkiego Urzędu Rejestracyjnego: Po sporządzeniu dokumentów rejestracyjnych musisz złożyć je w szwedzkim Urzędzie Rejestracyjnym (Bolagsverket). Zgłoszenie może być złożone osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy internetowej. Wraz z dokumentami musisz uiścić opłatę rejestracyjną.
 5. Kapitał zakładowy: W przypadku spółek akcyjnych (AB) konieczne jest wniesienie minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 50 000 SEK (w momencie pisania tego tekstu). Kapitał ten może być wpłacony gotówką, aktywami lub w formie innych składników majątkowych. Dla spółek osobowych (HB) nie ma minimalnego wymaganego kapitału zakładowego.
 6. Rejestracja podatkowa: Po rejestracji firmy w Urzędzie Rejestracyjnym musisz zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (Organisationsnummer). Numer ten jest niezbędny do rozliczeń podatkowych i prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji.
 7. Rejestracja w systemie VAT: Jeśli planujesz świadczyć usługi lub sprzedawać towary, konieczne będzie zarejestrowanie się w systemie podatku od wartości dodanej (VAT). Musisz złożyć odpowiednie dokumenty w szwedzkim Urzędzie Skarbowym w celu rejestracji VAT. Rejestracja VAT umożliwi Ci pobieranie podatku VAT od klientów i rozliczanie się z Urzędem Skarbowym.
CZYTAJ  Firma w polsce praca w Szwecji
 1. Zarejestrowanie pracowników: Jeśli zamierzasz zatrudniać pracowników, musisz zarejestrować ich w szwedzkim Urzędzie Skarbowym i Ubezpieczeń Społecznych. Będziesz musiał dostarczyć informacje o pracownikach, takie jak dane osobowe, numery identyfikacyjne, informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia.
 2. Licencje i zezwolenia: W zależności od rodzaju działalności, którą zamierzasz prowadzić, możesz potrzebować dodatkowych licencji lub zezwoleń. Przed rozpoczęciem działalności sprawdź, czy Twoja branża wymaga specjalnych uprawnień, takich jak licencja na sprzedaż alkoholu, zezwolenie na prowadzenie działalności medycznej itp.
 3. Księgowość i sprawozdawczość: Prowadzenie odpowiedniej księgowości i sprawozdawczości jest niezbędne dla firm w Szwecji. Musisz prowadzić dokumentację finansową, rozliczać się z podatków i regularnie składać raporty finansowe w odpowiednich instytucjach. Możesz skorzystać z usług księgowych lub zatrudnić księgowego, aby zapewnić prawidłowe prowadzenie ksiąg i przestrzeganie obowiązków podatkowych.
 4. Monitorowanie przepisów i zgodność: Po rejestracji firmy konieczne jest monitorowanie przepisów i przestrzeganie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji. Upewnij się, że jesteś zaznajomiony z lokalnymi przepisami, obowiązkami podatkowymi, prawem pracy i innymi regulacjami dotyczącymi Twojej branży. Bądź na bieżąco z ewentualnymi zmianami przepisów, aby zapewnić zgodność swojej firmy.

Pamiętaj, że opisany proces rejestracji firmy w Szwecji ma charakter ogólny, a procedury mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i rodzaju działalności.

Wolisz zadzwonić ?

 

+48 506 130 673

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *