Banner

Zakładanie firmy w Holandii – umowa założycielska

W przypadku zakładania spółek kapitałowych, takich jak BV (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i NV (spółka akcyjna), konieczne jest sporządzenie umowy założycielskiej lub statutu spółki. Umowa założycielska (Akte van oprichting) dla BV lub statut spółki (Statuten) dla NV to dokumenty prawne, które określają strukturę, zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki założycieli i udziałowców spółki. Poniżej przedstawiam informacje na temat umowy założycielskiej w kontekście zakładania firmy w Holandii:

 1. Zawartość umowy założycielskiej: Umowa założycielska dla BV lub statut spółki dla NV powinny zawierać szereg istotnych elementów, takich jak:
  • Nazwa i forma prawna spółki: Umowa powinna określać nazwę spółki oraz jej formę prawno-organizacyjną, czyli BV lub NV.
  • Kapitał zakładowy: Umowa powinna określać wysokość kapitału zakładowego spółki oraz sposób wpłaty udziałów przez założycieli.
  • Podział udziałów lub akcji: Umowa powinna określać podział udziałów lub akcji między założycieli, określając udziały procentowe lub ilościowe.
  • Zarząd i organy spółki: Umowa powinna regulować kwestie związane z zarządzaniem spółką, takie jak sposób powoływania zarządu, jego uprawnienia i obowiązki, a także inne organy spółki, na przykład rada nadzorcza.
  • Zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy: Umowa powinna określać zasady zwoływania zgromadzenia wspólników (BV) lub zgromadzenia akcjonariuszy (NV), w tym zasady podejmowania decyzji i głosowania.
  • Postanowienia dotyczące podziału zysków i strat: Umowa powinna zawierać zasady dotyczące podziału zysków i strat między udziałowców lub akcjonariuszy.
  • Postanowienia dotyczące zmiany umowy założycielskiej: Umowa powinna określać procedurę zmiany umowy w przyszłości, taką jak wymagane większości głosów lub procedury formalne.
 2. Sporządzenie przez notariusza: Umowa założycielska dla BV oraz statut spółki dla NV muszą zostać sporządzone przez notariusza. Notariusz jest prawnym specjalistą, który posiada uprawnienia do sporządzania dokumentów prawnych i nadaje im wiarygodność i ważność prawną. Notariusz sprawdza zgodność umowy założycielskiej lub statutu spółki z obowiązującym prawem, a następnie dokonuje jej notarialnego uwierzytelnienia.
 3. Rejestracja umowy założycielskiej: Po sporządzeniu umowy założycielskiej lub statutu spółki, dokument ten musi zostać zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Handlowym (KvK). Rejestracja umowy jest ważnym krokiem w procesie zakładania spółki, ponieważ nadaje jej oficjalny status prawnie uznawany.
CZYTAJ  Pomysł na biznes - agencja pracy w Holandii

Umowa założycielska lub statut spółki to kluczowy dokument prawny, który reguluje funkcjonowanie spółki i ustala prawa i obowiązki jej założycieli oraz udziałowców. Ważne jest, aby umowa została przygotowana starannie i dokładnie, uwzględniając wszystkie istotne kwestie związane z działalnością spółki. W przypadku skomplikowanych struktur lub specjalnych wymagań, warto skonsultować się z notariuszem lub prawnikiem specjalizującym się w prawie handlowym, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i zapewnić zgodność umowy z obowiązującymi przepisami prawa.

Wolisz zadzwonić ?

 

+48 506 130 673

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *