Tag: firma po nipie

CEIDG

CEIDG CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) to system informatyczny prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Polsce. Jest to centralny rejestr przedsiębiorców i działa w oparciu…