Tag: Ceidg Gdynia

Ceidg Gdynia

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) to polski system rejestracji i ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli jesteś zainteresowany zarejestrowaniem działalności gospodarczej w Gdyni, będziesz musiał przejść przez proces rejestracji…