Banner

Firma w Anglii

Firma w Anglii może być atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w międzynarodowym środowisku. Anglia, jako część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, oferuje korzystne warunki biznesowe, stabilne prawo gospodarcze i wiele możliwości dla różnych branż.

Oto kilka korzyści z założenia firmy w Anglii:

 1. Przyjazne środowisko biznesowe:

  Anglia jest znana z przyjaznego i otwartego środowiska biznesowego, które sprzyja zakładaniu i prowadzeniu firm. Istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do tego przyjaznego klimatu biznesowego:

  1. Prosta rejestracja firmy: Proces rejestracji firmy w Anglii jest stosunkowo prosty i zautomatyzowany. Można to zrobić online za pośrednictwem Companies House, który jest odpowiednikiem polskiego Krajowego Rejestru Sądowego. Firmy mogą być zarejestrowane w ciągu kilku dni, co ułatwia szybki start działalności.
  2. Stabilność polityczna i prawna: Wielka Brytania cieszy się stabilnym systemem politycznym i prawem gospodarczym, co daje przedsiębiorcom pewność prawa i stabilności w prowadzeniu działalności. Stabilność ta jest szczególnie atrakcyjna dla inwestorów, którzy szukają długoterminowych perspektyw dla swoich firm.
  3. Dostęp do rynków międzynarodowych: Anglia jest jednym z najbardziej otwartych gospodarek na świecie, co daje firmom dostęp do międzynarodowych rynków. Położenie geograficzne kraju, w połączeniu z dobrze rozwiniętym sektorem transportu, umożliwia łatwy dostęp do klientów i partnerów na całym świecie.
  4. Wsparcie dla przedsiębiorców: Rząd brytyjski oferuje różnego rodzaju wsparcie dla przedsiębiorców, zarówno dla nowych start-upów, jak i dla istniejących firm. Istnieją programy finansowania, dotacji, szkoleń i mentorów, które pomagają w rozwijaniu biznesu i osiąganiu sukcesu.
  5. Różnorodność branżowa: Anglia jest znana z różnorodności branżowej, co oznacza, że istnieją możliwości dla przedsiębiorców w różnych sektorach gospodarki. Niezależnie od tego, czy chodzi o technologie, finanse, handel czy inne branże, Anglia oferuje wiele perspektyw dla biznesu.
  6. Innowacyjne środowisko: Anglia jest również uznawana za innowacyjne środowisko, które sprzyja rozwijaniu nowych technologii i pomysłów. Istnieje wiele inkubatorów i centrów badawczych, które wspierają rozwój nowych przedsięwzięć.

  Przyjazne środowisko biznesowe w Anglii przyciąga przedsiębiorców z całego świata, co przyczynia się do dynamicznego wzrostu gospodarczego i rozwijania nowych inicjatyw w różnych dziedzinach. Jednak jak w każdym przypadku, przedsiębiorcy powinni starannie przygotować się do prowadzenia działalności w Anglii, uwzględniając lokalne przepisy i wymagania biznesowe. Warto skorzystać z profesjonalnych doradców i ekspertów, aby mieć pewność, że działalność firmy będzie zgodna z brytyjskim prawem i przyniesie oczekiwane rezultaty.

 2. Stabilność polityczna i prawna:

  Stabilność polityczna i prawna to jedna z kluczowych zalet Wielkiej Brytanii jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej. Kraj ten od wieków charakteryzuje się stabilnym systemem politycznym, który przyczynia się do przewidywalności i pewności prawa dla przedsiębiorców. Oto kilka aspektów potwierdzających tę stabilność:

  1. Parlamentarna monarchia: Wielka Brytania jest parlamentarną monarchią, co oznacza, że ma długi i ustalony system rządów. Monarcha jest głową państwa, ale władzę wykonawczą sprawuje rząd, który jest odpowiedzialny przed parlamentem. To zapewnia ciągłość władzy i przewidywalność dla biznesu.
  2. Niezależność sądownictwa: W brytyjskim systemie prawnym sądy są niezależne od rządu i mają prawo do podejmowania niezawisłych decyzji. To przekłada się na stabilność prawa i zapewnienie sprawiedliwego rozstrzygania sporów biznesowych.
  3. Stabilność polityczna: Wielka Brytania ma długą tradycję stabilności politycznej, zorganizowanej struktury rządowej i systemu prawno-politycznego. Przemiany polityczne są przeprowadzane w ramach demokratycznych wyborów, które odbywają się regularnie.
  4. Przewidywalność prawa gospodarczego: Wielka Brytania ma rozbudowany system prawa gospodarczego, który jest znany i szanowany na arenie międzynarodowej. Przedsiębiorcy mogą polegać na stabilnych ramach prawnych, które regulują działalność biznesową.
  5. Prawo umów: Brytyjskie prawo umów jest dobrze rozwinięte i opiera się na zasadach wspólnego prawa (common law). To zapewnia pewność w zawieraniu i egzekwowaniu umów handlowych.
  6. Regulacje pro-biznesowe: Wielka Brytania często kładzie nacisk na promowanie działalności gospodarczej i wspiera rozwój przedsiębiorczości. Dlatego podejście rządu do regulacji biznesowych jest często ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorców i ułatwianie prowadzenia działalności.

  Stabilność polityczna i prawna jest kluczowym czynnikiem, który przyciąga przedsiębiorców do prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii. Zapewnia to pewność prawa, przewidywalność i możliwość długoterminowego rozwoju biznesu. Oczywiście, jak każdy kraj, Wielka Brytania może stawiać przed przedsiębiorcami różne wyzwania, ale dzięki stabilnemu środowisku politycznemu i prawemu, przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu i osiąganiu sukcesu na brytyjskim rynku.

 3. Londyn jako centrum finansowe:

  Londyn jest uznawany za jedno z najważniejszych centrów finansowych na świecie i odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce. To miasto przyciąga zarówno duże międzynarodowe korporacje, jak i mniejsze firmy działające w sektorze finansowym i inwestycyjnym. Istnieje wiele korzyści związanych z wyborem Londynu jako miejsca dla firm działających w tych branżach:

  1. Międzynarodowy rynek: Londyn to miasto o międzynarodowym charakterze, co przyciąga przedsiębiorców i inwestorów z całego świata. Biorąc pod uwagę jego status globalnego centrum finansowego, firmy mają możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi ważnymi graczami na międzynarodowym rynku.
  2. Dostęp do kapitału: Londyn jest głównym miejscem, gdzie odbywają się liczne oferty publiczne (IPO) i pozyskiwanie kapitału dla firm. Giełda Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange) jest jedną z najważniejszych na świecie i oferuje możliwość pozyskiwania kapitału na różne cele rozwojowe.
  3. Bogata infrastruktura finansowa: Londyn oferuje rozbudowaną infrastrukturę finansową, w tym banki, fundusze inwestycyjne, biura doradztwa finansowego, a także profesjonalistów z wielu dziedzin, w tym prawników, księgowych i analityków finansowych.
  4. Talent i wykształcenie: Londyn przyciąga wykwalifikowanych pracowników z całego świata, dzięki czemu firmy mają dostęp do wyjątkowego talentu i wiedzy w dziedzinie finansów i inwestycji.
  5. Łatwy dostęp do usług: W Londynie łatwo znaleźć dostęp do różnych usług związanych z finansami i inwestycjami, co ułatwia prowadzenie działalności w tych branżach.
  6. Innowacyjność: Londyn jest również znany z innowacyjności w dziedzinie finansów, co przyciąga firmy, które chcą rozwijać nowe rozwiązania i technologie w sektorze finansowym.

  Jako centrum finansowe, Londyn jest miejscem, gdzie podejmowane są znaczące transakcje i decyzje inwestycyjne na całym świecie. Obecność wielu instytucji finansowych i instytucji globalnych sprawia, że jest to atrakcyjne miejsce dla firm działających w sektorze finansowym, inwestycyjnym i związanych z nimi usługach. Jednakże, prowadzenie działalności w tak konkurencyjnym i dynamicznym środowisku wymaga odpowiedniego planowania, podejścia do ryzyka i doskonałego zrozumienia zasad i przepisów dotyczących działalności gospodarczej w Londynie.

 4. Dostęp do europejskiego rynku:

  Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit), firma zarejestrowana w Anglii może nadal korzystać z pewnego stopnia dostępu do europejskiego rynku handlowego w zależności od umów i porozumień między Wielką Brytanią a UE.

  Po wyjściu z UE, Wielka Brytania stała się krajem trzecim wobec Unii Europejskiej, co oznacza, że ​​obowiązują zasady handlowe oparte na porozumieniach handlowych między UE a krajami trzecimi. Ostateczny zakres dostępu do europejskiego rynku dla firm z Wielkiej Brytanii zależy od zawartych umów handlowych i regulacji między UE a Wielką Brytanią.

  W wyniku negocjacji pomiędzy stronami, zostało zawarte porozumienie handlowe między Wielką Brytanią a UE, które reguluje niektóre aspekty handlu i współpracy gospodarczej. Porozumienie to, znane jako Umowa o Handlu i Współpracy (Trade and Cooperation Agreement – TCA), zawiera przepisy dotyczące towarów, usług, konkurencji, transportu i innych dziedzin.

  Dzięki temu porozumieniu, firmy zarejestrowane w Anglii nadal mogą eksportować i importować do i z krajów UE bez konieczności płacenia cła lub kwot. Jednakże, istnieją pewne ograniczenia i wymagania dotyczące przestrzegania standardów i regulacji europejskich w zależności od rodzaju działalności firmy.

  Warto podkreślić, że dostęp do europejskiego rynku może się różnić w zależności od branży i rodzaju działalności firmy. Niektóre branże mogą być bardziej dotknięte ograniczeniami, szczególnie jeśli związane są z usługami finansowymi lub regulowanymi sektorami.

  Prowadząc firmę w Anglii po Brexicie, ważne jest, aby przedsiębiorcy śledzili rozwijające się przepisy i porozumienia handlowe między Wielką Brytanią a UE. Wielu przedsiębiorców decyduje się również na konsultacje z ekspertami prawnymi i doradcami, aby zrozumieć konsekwencje wyjścia z UE dla ich konkretnego biznesu i wdrożyć odpowiednie strategie dostępu do rynku.

 5. Niskie stawki podatkowe:

  Wielka Brytania, w tym Anglia, oferuje konkurencyjne stawki podatkowe dla firm, co może być korzystne dla przedsiębiorców i przyczyniać się do minimalizacji kosztów podatkowych. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z podatkami dla firm w Anglii:

  1. Podatek korporacyjny: W Anglii, podatek korporacyjny naliczany jest od dochodu firm. Obecnie (stan na wrzesień 2021 roku) stawka podatku korporacyjnego wynosi 19%, co jest jednym z najniższych poziomów podatkowych w krajach rozwiniętych. Niska stawka podatku korporacyjnego może przyczynić się do zwiększenia zysków netto przedsiębiorstw.
  2. Stawki ulg i zwolnień: Rząd brytyjski oferuje różne ulgi podatkowe i zwolnienia, które mogą pomóc firmom w dalszym obniżeniu kosztów podatkowych. Istnieją specjalne stawki podatkowe dla małych firm i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność.
  3. Podatek od kapitałów: W Anglii, podatek od kapitałów (Capital Gains Tax) naliczany jest od zysków kapitałowych, np. zysków z inwestycji w akcje czy nieruchomości. Istnieją jednak różnice w stawce podatku w zależności od rodzaju aktywów.
  4. Podatek VAT: Podatek od wartości dodanej (VAT) jest również naliczany na towary i usługi w Anglii. Istnieje kilka stawek podatku VAT w zależności od rodzaju towarów i usług.
  5. Międzynarodowe umowy podatkowe: Wielka Brytania ma wiele międzynarodowych umów podatkowych, które mogą zapewnić unikanie podwójnego opodatkowania i korzystne warunki dla firm działających na międzynarodowym rynku.

  Wysoka konkurencyjność stawek podatkowych w Anglii przyciąga przedsiębiorców z różnych branż i z całego świata. Jednakże, przedsiębiorcy powinni pamiętać, że planowanie podatkowe powinno być zgodne z obowiązującym prawem, a wszelkie zmiany w polityce podatkowej mogą mieć wpływ na koszty podatkowe firmy. W związku z tym, warto korzystać z profesjonalnej pomocy doradców podatkowych, aby w pełni wykorzystać dostępne korzyści podatkowe i zminimalizować obciążenia podatkowe zgodnie z przepisami.

 6. Wykształcona siła robocza:

  Anglia ma dobrze wykształconą i różnorodną siłę roboczą, która może zapewnić wykwalifikowanych pracowników dla różnych branż. Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do wysokiego poziomu wykształcenia i umiejętności pracowników w Anglii:

  1. Wysoko rozwinięty system edukacji: Anglia posiada wysoko rozwinięty system edukacji, który obejmuje szkoły podstawowe, szkoły średnie, uczelnie i szkoły zawodowe. Uczniowie mają dostęp do różnorodnych programów nauczania, które przygotowują ich do różnych dziedzin zawodowych.
  2. Prestiżowe uniwersytety: W Anglii znajduje się wiele prestiżowych uniwersytetów, które są uznawane na całym świecie. Te uczelnie przyciągają zarówno krajowych, jak i zagranicznych studentów, co przyczynia się do dywersyfikacji i wysokiej jakości kadry pracowniczej.
  3. Różnorodność kulturowa: Anglia jest krajem z różnorodnością kulturową, co przyczynia się do różnorodności umiejętności i talentów wśród pracowników. Różnorodność ta pomaga w rozwoju kreatywności i innowacyjności w miejscu pracy.
  4. Programy szkoleniowe i rozwojowe: W Anglii istnieje wiele programów szkoleniowych i rozwojowych, zarówno rządowych, jak i prywatnych, które pozwalają pracownikom rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę.
  5. Anglojęzyczne otoczenie: Język angielski jest powszechnie używany jako język biznesu na całym świecie, co czyni Anglię atrakcyjnym miejscem dla firm międzynarodowych, które potrzebują pracowników z umiejętnością komunikacji w języku angielskim.
  6. Innowacyjność i technologia: Anglia jest znana z innowacyjnych sektorów, takich jak technologia, nauka, badania i rozwój. Pracownicy w tych dziedzinach często mają dostęp do najnowszych technologii i wiedzy.

  Dobrze wykształcona siła robocza stanowi kluczowy atut dla przedsiębiorstw działających w Anglii. Przedsiębiorcy mają dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą przyczynić się do rozwoju firmy i konkurowania na międzynarodowym rynku. Jednakże, rynek pracy w Anglii jest konkurencyjny, dlatego firmy muszą oferować atrakcyjne warunki zatrudnienia i rozwijające się środowisko pracy, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników.

 7. Infrastruktura i połączenia komunikacyjne:

  Wielka Brytania, w tym Anglia, posiada rozbudowaną infrastrukturę i dogodne połączenia komunikacyjne, co stanowi kluczowy atut dla prowadzenia biznesu w kraju. Oto niektóre z kluczowych elementów infrastruktury i połączeń komunikacyjnych, które ułatwiają zarządzanie firmą:

  1. Transport lotniczy: W Anglii znajduje się wiele międzynarodowych portów lotniczych, takich jak Londyńskie lotniska Heathrow, Gatwick, Stansted czy Luton. Te lotniska obsługują ruch pasażerski i towarowy na skalę globalną, co ułatwia podróże służbowe i eksport-import dla firm.
  2. Transport kolejowy: Wielka Brytania ma dobrze rozwiniętą sieć kolejową, która łączy wiele miast i regionów kraju. Pociągi oferują szybkie i wygodne połączenia między najważniejszymi ośrodkami biznesowymi, co ułatwia mobilność pracowników i logistykę firmy.
  3. Transport drogowy: Infrastruktura drogowa w Anglii jest dobrze rozwinięta, z nowoczesnymi autostradami i dobrze utrzymanymi drogami krajowymi. To ułatwia transport towarów i komunikację między różnymi lokalizacjami.
  4. Transport morski: Wielka Brytania posiada wiele ważnych portów morskich, takich jak porty w Londynie, Southampton, Liverpoolu czy Felixstowe. Porty te są ważnymi centrami handlowymi i logistycznymi, co ułatwia transport morski towarów.
  5. Komunikacja internetowa: Anglia ma rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną i szerokie dostęp do internetu, co umożliwia szybką komunikację i prowadzenie działalności online.
  6. Centra biznesowe: W Anglii znajduje się wiele miast, które są ważnymi centrami biznesowymi, takimi jak Londyn, Manchester, Birmingham czy Leeds. Te miasta oferują dostęp do różnorodnych usług i zasobów biznesowych.

  Rozwinięta infrastruktura i dogodne połączenia komunikacyjne odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu prowadzenia działalności gospodarczej w Anglii. Firmy mogą korzystać z efektywnych systemów transportowych i komunikacyjnych, co pozwala na płynne funkcjonowanie biznesu, szybką dystrybucję towarów, a także umożliwia mobilność pracowników i łatwe nawiązywanie relacji z klientami i partnerami biznesowymi. To wszystko przyczynia się do atrakcyjności Anglii jako miejsca do założenia i prowadzenia firmy.

Jednakże warto pamiętać, że prowadzenie firmy w Anglii wiąże się również z pewnymi wyzwaniami i kosztami, takimi jak rejestracja firmy, podatki, opłaty licencyjne i inne koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego ważne jest, aby dobrze zaplanować działalność, przeprowadzić odpowiednie badania rynku i skonsultować się z ekspertami przed podjęciem decyzji o założeniu firmy w Anglii.

CZYTAJ  Najpopularniejsze bramki płatności w sklepach internetowych w UK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share This