Banner

W kontekście polskiego systemu podatkowego i ubezpieczeniowego, ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) nie potrąca bezpośrednio podatku od zasiłku chorobowego, ponieważ zasiłek chorobowy jest zwolniony z opodatkowania.

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem przysługującym osobie ubezpieczonej, która ze względu na chorobę lub wypadek jest niezdolna do pracy i nie otrzymuje wynagrodzenia za ten czas. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy wymiaru, a podstawa ta obliczana jest na podstawie średniego wynagrodzenia.

W przypadku zasiłku chorobowego, świadczenie to jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Oznacza to, że osoba otrzymująca zasiłek chorobowy nie musi płacić podatku od tego świadczenia.

Warto jednak zauważyć, że jeśli zasiłek chorobowy jest jedynym dochodem osoby i jego wysokość przekracza pewien limit, może to wpłynąć na inne świadczenia, takie jak zasiłek rodzinny czy zasiłek pielęgnacyjny, które są ustalane na podstawie dochodu. Jednakże, samo otrzymywanie zasiłku chorobowego nie powinno prowadzić do potrącenia podatku dochodowego przez ZUS.

Wolisz zadzwonić ?

 

+48 506 130 673

CZYTAJ  Korzyści z handlu elektronicznego w porównaniu ze sklepami detalicznymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *